Skip to main content

УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

Дані УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ встановлюють правила використання сайту Fotopark.ua (далі – «Сайт»), права та обов’язки Користувачів та є Угодою між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА» (надалі «Товариство») та Третьою особою (далі –  «Користувач»), яка акцептувала цю оферту, розміщену в мережі Інтернет за адресою: https://fotopark.ua/terms-conditions  про наступне:

 

 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

САЙТ – інтернет-ресурс, як сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену https://fotopark.ua/, що належить ТОВ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА», призначений для розміщення та обміну інформацією.
ТОВАРИСТВО – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА» (ЕДРПОУ 41684952) – власник Сайту, яке визначає способи та порядок надання послуг та використання сервісів і функцій даного інтернет-ресурсу.
АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ – особи, уповноважені Товариством на здійснення управління Сайтом та інших дій, пов’язаних  з його використанням. Адміністрація Сайту діє від імені власника Сайту, якщо інше не зазначено окремо.
КОНТЕНТ – матеріали, включаючи, але не обмежуючись, фотоматеріали, ілюстрації, зображення, тексти, графіка, мультимедіа, музичні та літературні твори, аудіовізуальні твори, фонограми, гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, інтерфейси, найменування товарних знаків, логотипів, програм для електронних обчислювальних машин, бази даних, загальний вигляд, дизайн, структура Сайту та інші об’єкти, які розміщено на Сайті.
КОРИСТУВАЧ – будь-яка особа, яка приєдналася до цієї угоди з власного інтересу або виступає від імені і в інтересах представленої нею юридичної особи. При цьому Користувач може пройти реєстрацію, мати індивідуальні пароль і логін. Особа, що не пройшла реєстрацію, але з яких-небудь причин отримала доступ до сервісів і функцій Сайту, несе всі обов’язки Користувача, який пройшов реєстрацію.
РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА встановлений порядок дій, після виконання яких Користувачу присвоюються індивідуальні пароль і логін.
АККАУНТ – це профіль відвідувача Сайту, що дозволяє гостю перейти в статус зареєстрованого Користувача. До аккаунту прив’язана інформація, що відноситься до конкретного Користувача, в тому числі його персональні дані, налаштування роботи з Сайтом, інформація та матеріали розміщені самим Користувачем.
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ – розділ Сайту, доступний Користувачу після реєстрації, який містить історію використання сервісів Сайту й за допомогою якого Користувач здійснює управління своїм аккаунтом та особистими даними, придбання послуг, розміщених на Сайті, відправлення та одержання особистих повідомлень, інформації чи матеріалів та інші дії, пов’язані з використанням Сайту.
СЕРВІС – комплекс цифрових платних і безкоштовних послуг, що надаються Користувачеві.
УГОДА – ця угода з усіма доповненнями та змінами.
ЗМІСТ – всі матеріали, тексти, графіка, інтерфейси, в тому числі візуальні інтерфейси, фотографії, звуки, музика, зображення та програмні коди (спільно іменовані «Зміст»), включаючи, крім іншого, дизайн, структуру, вибір, координацію, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного змісту, що входить до складу Сайту.
УГОДИ САЙТУ – дана Угода, Угода про конфіденційність, договора публічної оферти та будь-які інші угоди та правила, розміщені Товариством на Сайті.
ФУНКЦІЇ САЙТУ – це властивості (інструменти) Сайту, за допомогою яких Користувачі можуть використовувати сервіси Сайту та придбавати послуги, розміщені на Сайті, отримувати та надсилати повідомлення і т.д.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Угода встановлює порядок та умови використання Сайту, порядок та умови придбання послуг, що надаються Товариством за допомогою Сайту та розміщені на Сайті, а також інформації, яка доступна на ньому, принципи його роботи в цілому.
2.2. Всі відносини, що виникають у зв’язку з використанням Сайту, регулюються чинним законодавством України, якщо інше прямо не вказано в самій Угоді.
2.3. Ця Угода є письмовою публічною пропозицією (офертою) Товариства для невизначеного кола осіб у розумінні ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України.
2.4. Використання Сайту дозволено тільки Користувачам, які приймають всі умови Угоди, Угоди про конфіденційність, яка розміщена на сторінці сайту  https://fotopark.ua/privacy-policy/, а за потреби –додатково ще й інших Угод Сайту.
2.5. Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. Використовуючи будь-яку частину Сайту, особа автоматично дає свою згоду бути зв’язаною умовами Угоди з Товариством. Якщо особа не згідна з умовами Угоди (повністю або частково), то особі не надається статус і права Користувача і тим самим забороняється використовувати Сайт, у тому числі будь-яку інформацію, розміщену на ньому.
2.6. Отримуючи доступ до сервісів, контенту та/або змісту Сайту, Користувач вважається приєднаним до цієї Угоди. Використання Сайту будь-яким способом і в будь-якій формі в межах його функціональних можливостей включаючи, але не обмежуючись вчиненням Користувачем будь-якої з нижчеперелічених дій як:

 • перегляд розміщених на сайті матеріалів;
 • реєстрація та/або авторизація на сайті;
 • відтворення з сайту будь-яких матеріалів, включаючи, але не обмежуючись такими як: фотоматеріали, ілюстрації, тексти, гіпертекстові посилання, зображення, аудіо та відеофайли, відомості та/або інша інформація;
 • придбання послуг Товариства через Сайт;
 • використання будь-якого сервісу, служби або функції Сайту незалежно від проходження реєстрації та/або авторизації

є беззаперечним схваленням (акцептом) цієї Угоди. Угода вважається акцептованою з моменту вчинення будь-якої з перелічених вище дій. Ця Угода може бути схваленою тільки в повному обсязі. Часткова відмова від виконання умов Угоди не допускається.

2.7. Скориставшись кожною із зазначених вище можливостей по використанню Сайту особа підтверджує, що ознайомилася з умовами цієї Угоди в повному обсязі до початку використання Сайту, його сервісів, та приймає всі її умови в повному обсязі без будь-яких вилучень чи обмежень; ознайомилася  з умовами Угоди про конфіденційність та приймає всі її умови в повному обсязі без будь-яких вилучень чи обмежень; зобов’язується дотримуватись умов акцептованих Угод, або припинити використання Сайту, його сервісів.
2.8. Умови Угоди поширюються на всіх Користувачів Сайту: як на Користувачів, які не мають аккаунту (незареєстрований Користувач), так і на Користувачів, які мають будь-який аккаунт з доступних видів. Під аккаунтом розуміється сукупність інформації про Користувача і даних авторизації (логін, пароль).
2.9. Користувач не має права використовувати Сайт, не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди.
2.10. Якщо закон країни проживання чи перебування Користувача забороняє використовувати Сайт з яких-небудь причин, Користувач повинен утриматися від використання Сайту, а якщо продовжує ним користуватися, то робить це на свій ризик і під власну відповідальність. При цьому всі умови Угоди залишаються в силі.
2.11. Деякі послуги, сервіси та функції, які доступні Користувачу на Сайті, можуть мати додаткові умови, які встановлені Товариством та які врегульовано договорами публічної оферти про їх надання. Перед придбанням таких послуг, початком використання сервісів та функцій Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з їх умовами у відповідній угоді та надати згоду на їх виконання.
2.12. Реєстрація на Сайті для Користувачів є безкоштовною. Технічні, організаційні та комерційні умови придбання окремих послуг через Сайт та використання сервісів Сайту, в тому числі його функціональних можливостей, доводяться до відома Користувачів шляхом окремого розміщення на Сайті та регулюється угодами про їх надання.
2.13. Акцептуючи цю Угоду Користувач дає безумовну згоду на відправлення йому повідомлень, а також додаткової інформації про послуги Товариства, Сайт, його сервіси та функції. Якщо Користувач не бажає отримувати зазначену в цьому пункті інформацію, він повинен звернутися з проханням про скасування інформування шляхом відправки електронного повідомлення на електронну адресу Товариства, розміщену на Сайті.
2.14. Акцептуючи цю Угоду Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що Товариство та/або Адміністрація Сайту не дає жодних запевнянь або гарантій того, що Сайт не містить дефекти, віруси або інші шкідливі компоненти. У зв’язку із чим, Товариство та/або Адміністрація Сайту не буде нести відповідальності за збитки або втрати Користувача, які можуть бути викликані зломом даного Сайту, або проникненням в комп’ютерні системи Товариства.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ САЙТУ

3.1. Інформація, що міститься на Сайті у вигляді матеріалів включаючи, але не обмежуючись, мультимедіа, музичні та літературні твори, аудіовізуальні твори, фонограми, зображення, гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інші об’єкти – це унікальний та ексклюзивний авторський контент, власником якого є Товариство, що охороняється українським законодавством про авторські права, а також міжнародними договорами про захист інтелектуальної власності.
3.2. Забороняється перепублікація, відтворення, модифікація, видозміна, копіювання, дублювання, продаж, поширення та будь-яке інше використання в комерційних цілях контенту, опублікованого на Сайті та/або змісту Сайту.
3.3. Дозволяється переглядати і завантажувати матеріали Сайту тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях.
3.4. Дозволяється посилатися на зміст Сайту з метою огляду, критики та іншого за умови, що посилання супроводжується вказівкою URL джерела.
3.5. Повне або часткове використання контенту Сайту чи змісту Сайту в Інтернеті можливе лише за умови розміщення активного не закритого для індексації пошуковими системами посилання як:
За матеріалами сайту <a title=”ФОТОПАРК” href=”https://fotopark.ua” target=”_blank”>fotopark.ua </a> що повинно у результаті виглядати: За матеріалами сайту fotopark.ua
Посилання має бути видимим, читабельним і розміщуватися в будь-якій частині використаного матеріалу. Посилання через редирект заборонено. Товариство залишає за собою право заборонити використання контенту чи змісту Сайту на будь-якому сайті без пояснення причин. У разі, якщо Товариство скористається цим правом – републікація або розміщений контент в одноденний термін повинен бути знятий з відповідного сайту. Автоматизоване вилучення інформації з Сайту заборонено.

3.6. Умови публікацій поза межами Інтернету визначаються індивідуально. Пропозиції щодо подібних публікацій приймаються на електронну адресу Товариства, розміщену на Сайті.
3.7. Товариство дозволяє цитування матеріалів, розміщених на Сайті виключно у разі дотримання наступних умов:

 • об’єм цитування (кількість печатних знаків) не повинен перевищувати 25% від загального тексту статті;
 • фрагменти тексту статті повинні виділятися граматичними знаками, які характерні для цитування, або ж повинна бути пряма вказівка на факт цитування;
 • обов’язково повино бути зазначено посилання на сайт fotopark.ua

3.8. Адреса електронної пошти, присутня на Сайті може бути використана виключно для контактів з Товариством і не в якому іншому випадку.
3.9. Повний доступ до Сайту, отримання послуг Товариства через Сайт, ознайомлення з більш повною інформацією про інших Користувачів, відправка повідомлень, розміщення інформації, коментарів тощо можливий лише для зареєстрованого Користувача, який створив аккаунт. Реєстрація Користувача дозволяє ідентифікувати конкретну особу і є обов’язковою умовою для придбання послуг Товариства, використання сервісів та функцій Сайту. Після успішного проходження реєстрації для Користувача автоматично створюється аккаунт і надається доступ до Особистого кабінету.
3.10. Надана Користувачем при реєстрації адреса електронної пошти і вибраний пароль є засобами його ідентифікації на Сайті. Користувач самостійно несе повну відповідальність за будь-які дії, що здійснюються з його аккаунта. Товариство не несе жодної відповідальності за збереження даних, що дозволяють користуватися створеним Користувачем аккаунтом на Сайті. Всі дії, які вчинені з використанням аккаунта Користувача, вважаються здійсненими ним особисто чи за його згодою.
3.11. Після реєстрації Користувач може:
3.11.1. здійснювати управління своїм аккаунтом та особистими даними, відправлення та одержання особистих повідомлень, інформації чи матеріалів та інші дії, пов’язані з використанням Сайту;
3.11.2. акцептувати додаткові Угоди Сайту і отримати можливість придбання послуг, що запропоновані на Сайті, використання сервісів та функцій Сайту.
3.12. Сайт надається Товариством «як є». Товариство не гарантує відповідність Сайту цілям та очікуванням Користувача, його безперебійну і безпомилкову роботу та не несе відповідальність за можливі затримки та збої у його функціонуванні як в цілому, так і окремих його сервісів або функцій, за невірну або невчасну доставку інформації до Користувача, а також за досягнення очікуваного результату Користувачем у зв’язку із використанням Сайту та його сервісів.
3.13. Сайт містить посилання на інші сайти, розміщені в мережі Інтернет. Користувач визнає та погоджується з тим, що Товариство не несе жодної відповідальності за доступність та зміст цих сайтів, а також за будь-які наслідки, пов’язані  з їх використанням.
3.14. Користувач приймає положення про те, що увесь контент та сервіси Сайту, або будь-яка їх частина, можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Товариство не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов’язань у зв’язку із такою рекламою. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщене на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) Адміністрацією Сайту та/або Товариством.
3.15. Користувач згоден з тим, що Товариство не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем, або його правонаступниками, у зв’язку із будь-якими можливими, або тими, що виникли, втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким контентом та/або змістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, послугами або сервісами доступними на Сайті, або продуктами та послугами, що отримані через зовнішні сайти, в тому числі внаслідок контактів Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на сайті інформацію, або посилання на зовнішні ресурси.
3.16. Товариство залишає за собою право обмежувати доступ до різних областей даного Сайту, або до всього Сайту, на розсуд Адміністрації Сайту, або у зв’язку із проведенням технічних робіт на Сайті.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

4.1. КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

4.1.1. При здійсненні реєстрації вказувати і розміщувати тільки достовірну та актуальну інформацію про себе з питань, запропонованих у формі реєстрації, в тому числі своє ім’я і прізвище. У разі реєстрації юридичної особи надати достовірну  і актуальну інформацію про юридичну особу  з питань, запропонованих у формі реєстрації, в тому числі її справжню назву;
4.1.2. Підтримувати зазначену при реєстрації інформацію в актуальному стані через Особистий кабінет Користувача на Сайті;
4.1.3. Не реєструватися під вигаданими іменами, а також не реєструватись від імені інших осіб – Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої при реєстрації інформації та відсутність претензій третіх осіб до такої інформації;
4.1.4. Реєструвати не більше одного аккаунта від свого імені – множинна реєстрація аккаунтів одним Користувачем заборонена;
4.1.5. Не використовувати автоматичні та автоматизовані засоби реєстрації нових користувачів (роботів, ботів, скрипти і т.п.);
4.1.6. Негайно інформувати Адміністрацію Сайту та/або Товариство про несанкціонований доступ до налаштувань його аккаунта, про несанкціонований доступ та/або використання його пароля і логіна;
4.1.7. Не надавати доступ іншим особам (у тому числі зареєстрованим) до налаштувань свого аккаунта, а також не здійснювати будь-які інші дії, які можуть послабити безпеку аккаунту. Користувач несе повну відповідальність за збереження пароля, самостійно обираючи спосіб його зберігання;
4.1.8. Використовувати Сайт тільки в цілях, що не суперечать Угодам між Користувачем та Товариством, чинному законодавству України і принципам розумності та моралі;
4.1.9. Не робити дій, які можуть розглядатися, як порушення законодавства України, або норм міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів сайту, а також дій спрямованих на заплямування репутації Товариства;
4.1.10. Не використовувати цей Сайт, щоб копіювати, зберігати, розміщувати, передавати, використовувати, публікувати або поширювати будь-який матеріал, який складається з (або пов’язаний з) будь-яким шпигунським, вірусним програмним забезпеченням, троянським конем, черв’яком, клавіатурним шпигуном, руткитом, або іншим шкідливим програмним забезпеченням;
4.1.11. У разі замовлення послуг та сервісів – оплатити їх своєчасно та у повному обсязі.
4.1.12. Не проводити будь-які систематичні, ручні або автоматизовані процеси, або діяльність зі збору даних, в тому числі видобуток даних, вилучення даних та/або збір даних, які присутні на Сайті, або перебувають в індексі пошукових систем;
4.1.13. Не використовувати цей Сайт для передачі та/або відправки небажаних комерційних повідомлень, або розсилки спам-листів;
4.1.15. Якщо Користувач вважає, що на Сайті присутня інформація, яка порушує його права, Користувач зобов’язаний повідомити про це Адміністрацію Сайту та/або Товариство шляхом відправлення повідомлення на адресу електронної пошти Товариства, що вказана на Сайті, та надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У разі якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток та зобов’язується відшкодувати його у повному розмірі, включаючи витрати, судовий збір й оплату адвокатських послуг;
4.1.16. Робити спроби для отримання доступу до Сайту в обхід встановлених Товариством умов користування Сайтом, в тому числі з метою штучного впливу на Сайт чи інших операцій, здійснюваних на Сайті;
4.1.17. Заохочувати інших Користувачів до порушення цієї Угоди.
4.2. Цитування та/або використання контенту Сайту можливо виключно на умовах, встановлених цією Угодою.
4.3. Коментарі та інші записи Користувача на сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України та загальноприйнятих норм етики та моралі. Адміністрація сайту та Товариство залишають за собою право видаляти коментарі, або інші записи Користувача без повідомлення.

 

4.4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА:

 

4.4.1. Користувач усвідомляє, що несе відповідальність перед третіми особами та/або Товариством за свої дії або бездіяльність під час використання сервісів і функцій Сайту, в тому числі за порушення прав інтелектуальної власності та законодавства України, що регулює захист персональних даних.
4.4.2. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії  з іншими Користувачами, здійснені на свій ризик.
4.4.3. Користувач несе особисту відповідальність за адекватний захист і збереження резервних копій даних та/або обладнання, яке використовується у зв’язку із використанням Сайту, а також акцептуючи цю Угоду підтверджує, що ані особисто, ані правонаступники Користувача чи спадкоємці на пред’являтимуть до Товариства та/або Адміністрації Сайту скарг чи судових позовів у зв’язку із використанням Сайту, у тому числі скарги щодо втрати даних, затримок в роботі або втрати прибутку, в тому числі упущеної вигоди, в результаті використання послуг, сервісів, функцій, матеріалів або контенту Сайту.
4.5. Акцептуючи цю Угоду, Користувач дає згоду компенсувати всі збитки, втрати та витрати (включаючи справедливі гонорари за юридичні послуги або послуги адвоката), викликані або пов’язанні порушенням Користувачем:
4.5.1. цієї Угоди та/або вимог акцептованих Угод Сайту;
4.5.2. прав третіх осіб та/або Товариства;
4.5.3. зобов’язань, гарантій та запевнень (згоди), визначених у цій Угоді без залучення Товариства та/або Адміністрації Сайту до відповідальності перед третіми особами, що подали скаргу чи позов.

 

 1. ПРОДАЖ ПОСЛУГ

5.1. Товариство зобов’язується забезпечити Користувачеві надання послуги, обумовленої  сторінкою такої послуги на Сайті, а Покупець зобов’язується оплатити відповідну послугу на умовах користування Сайтом.
5.2. Найменування, ціна, зміст послуги визначається на підставі відомостей, наданих на сторінці послуги на Сайті, умов користування Сайтом, або інших рекламних, інформаційних матеріалів, отриманих Користувачем від Товариства. Замовлення може прийматися в запропонований на Сайті спосіб.
5.3. Обов’язковою умовою надання послуги є беззастережне прийняття і дотримання Користувачем вимог і положень, визначених цією Угодою, а також Угодами Сайту, що регламентують порядок та умови надання такої послуги.
5.4. Товариство має право в будь-який час змінювати ціну послуги та інформацію про послугу без повідомлення Користувача.
5.5. Користувач має право скасувати все Замовлення на послугу, або його частину в спосіб та у порядку відповідно до умов Угоди Сайту, якою регламентовано порядок та умови надання такої послуги.
5.6. Товариство залишає за собою право не надавати будь-які послуги, якщо підозрює, що замовлення зроблене з метою піратства, або крадіжки інтелектуальної власності. У разі даної підозри, Товариство має право передати дані такої особи органами влади або поліції.

 

 1. СПОСОБИ ОПЛАТИ ТА КОМІСІЇ ТРАНЗАКЦІЙ

6.1. Оплата платежів приймається через РayРal, Bankstransfer і через карти віза і маестро, які працюють через Мерчант аккаунт stripe, або в інший, запропонований на сайті спосіб.
6.2. Сплата будь-яких комісій, що пов’язані із здійсненням платежу, здійснюється платником за власний рахунок за тарифами, діючими на момент здійснення платежу.

 

 1. ОПОДАТКУВАННЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ

7.1. Ціни на послуги, які розміщені на Сайті, відображені з податком.
7.2. При покупці послуг Користувачеві буде надано PDF-рахунок – автоматично згенерований Сайтом і відправлений на надану адресу Користувача.
7.3. Згенерований системою сайту PDF-рахунок є юридичним документом, і є дійсним без підпису.
7.4. Користувач усвідомлює, що в рамках своєї комерційної діяльності на Сайті, в тому числі із використанням Сайту, він зобов’язаний сплачувати податки в рамках податкового законодавства своєї країни самостійно.

 

 1. НАДАННЯ ПОСЛУГ

8.1. Надання послуги здійснюється на умовах та у порядку, що обраний самостійно Користувачем під час Замовлення такої послуги на сторінці Сайту після повної її оплати.
8.2. На сайті Користувач також може скористатися безкоштовними послугами.

 

 1. ПОВЕРНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

9.1. Повернення платежу за послуги, які були оплачені Користувачем, є можливим у разі, якщо Користувач провідомив про свій намір не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати надання послуги (початку її надання). Платіж буде повернено за мінусом утриманої суми у розмірі 20%.

 

 1. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

10.1 Ні за яких обставин, включаючи недбалість, Товариство та/або Адміністрація Сайту не буде нести відповідальність за будь-які фактичні, побічні або непрямі збитки, або втрату прибутку, які були викликані замовленням, наданням або результатом наданих послуг, придбаних на Сайті; поширенням або використанням/неможливістю використання контенту, або матеріалів даного Сайту, навіть якщо Товариство поставили до відома про можливість таких збитків. Обмеження, або звільнення від відповідальності, або відшкодування побічних і непрямих збитків може бути заборонено чинним законодавством, тому вищезазначені обмеження можуть не мати до заявника відношення. Але, ні в якому разі загальна сума відшкодування збитків, втрат і виплат особі за позовними заявами (заснованими на умовах угоди, цивільному правопорушення чи інших причинах), не може перевищувати витрачену такою особою суму (при наявності такої) на оплату вартості придбаної на Сайті послуги.

 

11. ЮРИСДИКЦІЯ І ВИБІР ПРАВОВОЇ НОРМИ


11.1 Товариство здійснює контроль і управління даними Сайтом зі своїх відділень, розташованих в Україні. Якщо не вказано інше, матеріали та контент на даному Сайті представлені виключно для просування та продажу послуг в Інтернеті.
11.2. Інформація, або матеріали опубліковані на цьому Сайті, можуть містити посилання на товари, програми та послуги, які не заявлені та не доступні на території Вашої країни або регіону. Ми не заявляємо, що інформація, матеріали, товари, програми або послуги, посилання на які наведені на даному Сайті, є законними, доступними і придатними на території Вашої країни або регіону.
11.3. Дана Угода регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства України  без урахування будь-яких принципів колізійного права.

 

12. ПОДІЛЬНІСТЬ

12.1. Якщо будь-яке положення цієї Угоди вважатиметься незаконним, позбавленим юридичної сили, або з якої-небудь причини не зможе бути підставою для позову, дане положення буде вважатися віддільним від інших умов, і не буде зачіпати законність і юридичну силу інших положень.

 

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

13.1 За невиконання або неналежне виконання умов цієї Угоди сторони несуть відповідальність у відповідності до вимог чинного законодавства України.
13.2. За порушення положень і вимог, встановлених цією призначеною для Користувача угодою, Товариство має право:§  припинити надання послуг Користувачу Сайту на певний термін, який визначається Товариством;§  обмежити надання послуг Користувачу Сайту на певний термін, або без визначення даного терміну; §  подати позов до суду на Користувача за порушення умов цієї Угоди, порушення Угод Сайту.
13.3. Товариство і Користувач Сайту звільняються від відповідальності за порушення умов цієї Угоди, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Такими діями зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади.

 

14. ТЕРМІНИ ДІЇ УГОДИ


14.1 Угода вступає в силу з моменту її розміщення в мережі інтернет на Сайті.
14.2. Угода укладається на невизначений термін і втрачає свою силу при її анулюванні Товариством.
14.3. У разі внесення змін до Угоди, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції угоди на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації (без додаткового повідомлення Користувачів).Користувач зобов’язується самостійно здійснювати контроль за змінами до положень цієї Угоди і несе відповідальність, а також всі негативні наслідки, пов’язані з недотриманням цього обов’язку. При незгоді Користувача з відповідними змінами Користувач зобов’язаний припинити використання Сайту, в іншому випадку продовження використання Користувачем Сайту означає, що Користувач згоден з умовами цієї угоди в новій редакції.

 1. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

15.1. У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачу будь-яким способом стала відома інформація відносно Товариства та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або комерційної таємниці Користувачу заборонено зберігати, використовувати  й поширювати таку інформацію.
15.2. Користувач підтверджує, що він ознайомився та повністю прийняв умови Угоди про конфіденційність між Користувачем та Товариством, яка розміщена за адресою: https://fotopark.ua/privacy-policy/.

 1. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

16.1. Користувач, приймаючи умови даної Угоди, у разі розміщення на Сайті інформації, що відноситься відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» до персональних даних, погоджується на її обробку Адміністрацією Сайту та Товариством як з використанням засобів автоматизації, так і без використання таких засобів.

При цьому Користувач безумовно погоджується:

 • з наданням своїх персональних даних як Товариству та/або Адміністрації Сайту, так і іншим Користувачам; у разі реєстрації через соціальні сервіси (мережі) Facebook, LinkedIn, Вконтакті, Однокласники тощо, дозвіл надається на використання інформації, введеної на особистій сторінці Користувача таких сервісів. Дана інформація включає ім’я та прізвище, електронну пошту, поточного і попередніх роботодавців, фотографію, країну проживання, освіту, але не обмежується ними;
 • з поширенням персональних даних за допомогою Сайту щодо інших користувачів;
 • з іншими діями Товариства щодо таких даних у зв’язку з функціонуванням Сайту. При цьому на сторінках Сайту Товариство та/або Адміністрація Сайту мають право відобразити ім’я, прізвище, по батькові, назву компанії, місто проживання/ місцезнаходження, адресу електронної пошти Користувача при відображенні інформації щодо наданих послуг через Сайт в рекламних або маркетингових цілях.

16.2. У разі незгоди Користувача з зазначеними вище умовами він повинен негайно видалити свої персональні дані із Сайту, так само як і припинити користування ним.

 1. ІНШІ УМОВИ

17.1. Адміністрація Сайту та Товариство не несуть відповідальності за використання третіми особами контенту та/або інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, у тому числі особистих (персональних) даних, шляхом копіювання, відтворення і поширення, здійснених як в рамках Сайту, так й іншими можливими способами.
17.2. Адміністрація Сайту та/або Товариство не відшкодовує збитки (прямі чи непрямі), заподіяні Користувачу або третім особам в результаті використання або невикористання, а також неможливості використання Сайту, в тому числі помилкового розуміння або нерозуміння Користувачем умов цієї Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо умов та порядку замовлення/отримання послуг тощо.
17.3. Товариство залишає за собою право на свій розсуд припинити функціонування Сайту або поступитися своїми правами на Сайт третій стороні без додаткового повідомлення Користувачів.
17.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту та/або Товариства в разі порушення Користувачем положень цієї Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту та/або Товариство застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.
17.5. Кожна сторона беззаперечно погоджується з тим, що суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій, спорів або розбіжностей у відносинах, пов’язаних з використанням Сайту по місцезнаходженню Товариства.