Skip to main content

Імерсивний сад – це садово-парковий простір з ефектом занурення відвідувача в середовище, при
якому максимально видозмінюється сприйняття навколишнього простору. Важливою ознакою
імерсивного саду (ІС) є директний вплив на сенсоріум людини та роботу з органами відчуттів.
Імерсивний сад – нове поняття в сфері терапевтичного садівництва введене медіахудожником та
ландшафтним дизайнером Олександром Куявою в 2024 році.

Імерсивно-терапевтичний сад – це садово-парковий простір з ефектом занурення відвідувача в
середовище, яке спеціально зпроектоване для лікування, терапії та профілактики захворювань.
Простір ІТС має на меті модуляцію потрібних психо-емоційних станів людини, покращення здоров’я
та вирішення конкретних медичних завдань під які буде зпроектований.

Імерсивне середовище – здебільшого природний простір з ефектом занурення, який максимально
відрізняється по своїй суті від попереднього обшару. Часто супроводжується повної зміною відчуття
виміру або стихії.